ULUSLARARASI BAŞVURULAR

ULUSLARARASI MADRİD PROTOKOLÜ’NE GÖRE MARKA TESCİLİ

Madrid Sistemi’nin Amaçları

Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,
Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (ünvan veya adres değişikliği, devir,mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek bir basit işlem aracılığıyla Uluslararası Sicil’ e kaydedilmesini sağlamaktır.

Sistemden Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.
Türkiye’de tescilli bir markası olan ya da marka tescili için başvuruda bulunmuş Türk tabiyetinde olan her gerçek ve tüzel kişi bu sistemden yararlanma olanağına sahiptir.

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi

Uluslararası marka tescili on yıl süreyle geçerlidir. Uluslararası tescil, marka sahibi veya vekilin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir.

Uluslararası Marka Tescil Sisteminin Avantajları

Tek dil
Tek başvuru
Tek ücret
Tek Prosedür
Marka sahibi korumanın istendiği Sözleşme Tarafı Ülkelerin Ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Menşe ofiste, bir tescili markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.
Bu nedenle, Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka tescil başvurusunda bulunulması, Madrid Protokolü’ne uygun bir başvuru yapılabilmesi için zorunludur.

AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI (EUTM)

Avrupa Birliği Markası (EUIPO) 28 Avrupa ülkesinde geçerli marka tescil sistemidir.

Avrupa Birliği Markası (EUTM) Kimler Tescil Ettirebilir?

Avrupa Topluluğu üyesi devletler vatandaşları,
Paris Sözleşmesi’ne üye öteki devletlerin vatandaşları,
Paris Sözleşmesi üyesi olmayıp Avrupa Topluluk Bölgesi’nde veya Paris Sözleşmesi’ne üye bir devlette ticari veya sınai kuruluşa sahip öteki devletlerin vatandaşları.
Yukarıdaki maddeler şartlarına girmeyen, ancak Avrupa Topluluğu Üyesi Devletler vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruması hakkını tanıyan devletlerin vatandaşları.

Koruma Süresi
EUTM (AB Markası)’nin koruma süresi 10 yıldır. 10 yıllık süreler halinde yenilenebilir.

Rüçhan Talebi
EUIPO nezdinde AB Başvurusu talebinde bulunurken geçmiş 6 aylık bir süre içinde şayet Türkiye’de veya Paris Sözleşmesi’ne üye diğer devletlerden herhangi birinde marka tescil başvurusunda bulunmuş veya marka tescilini gerçekleştirmiş veya Paris Sözleşmesi’nin kabul ettiği anlamda uluslararası bir sergide markayı/markalı ürünü teşhir etmiş iseniz, buna dair belgeyi EUTM başvurunuza ekleyerek Paris Sözleşmesi öncelik hakkından yararlanabilirsiniz.
Bu taktirde EUTM başvurunuz önceki tescil veya teşhir tarihinden başlamış olacaktır.

EUTM sisteminin avantajları nelerdir?

Tek başvuru
Tek dil
Tek ücret
Tek vekil
Tek inceleme
Tek ülkede kullanılması, kullanım şartını (zorunlu) yerine getirmektedir.

info-5@2x
icon-1@2x

Profesyonel Danışmanımıza Bağlanmak İster misiniz?

Profesyonel Danışmanımıza Bağlanmak İster misiniz?

Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurunuz hakkında ön bilgi alabilir, başvuru yapabilir, aklınıza takılanları sorabilirsiniz.

Hemen Bağlanın